Ranking brasileiro

RANKING 2018 – BRAZIL – CBB
RANK FIRST NAME FAMILY NAME POINTS 2016 POINTS 2017 RANKING 2018
1 RONALDO MORALES 40 40 80
2 LUPERCIO LIMA 39 37 76
3 MARKUS KALOUSDIAN 35 39 74
4 FABIO PASSOS 38 35 73
5 LUIS SILVESTRE 36 36 72
6 WARLEY SILVA 33 38 71
7 FELIPE TOSTES 34 32 66
8 CHRISTIAN KALOUSDIAN 31 34 65
9 MARCOS SILVA 32 31 63
10 RUBENS KALOUSDIAN 37 24 61
11 AMARILDO TOZZI 30 28 58
12 VALDEMIR TAVEIRA 27 25 52
13 HOMERO ANTUNES 29 22 51
14 ALESSANDRO TAVEIRA 28 21 49
15 RICARDO ZAVARELLO 26 20 46
16 RENATO GONÇALVES 0 33 33
17 GIOVANI POMPERMAIER 0 30 30
18 HENRIQUE NETO 0 29 29
19 CRISTIANO ALMUDIM 0 27 27
20 JOSE EDUARDO ALVES SOUSA 0 26 26
21 MURILO HOFFMAN 0 23 23
22 JONATHAN PADULLA 0 19 19
23 SERGIO JUNG 0 18 18
24 RAFAEL DA LUZ 0 17 17